ดูโฆษณาชายหนุ่ม , ฝรั่ง , หาเพื่อน , หาคู่ , หาแฟน , คู่รัก , คู่ชีวิต , คู่แต่งงาน สาวไทย , ดูโฆษณาสาว ไทย หาเพื่อน , คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ ฝรั่ง


More Photos

ดูโฆษณาชายหนุ่ม , ฝรั่ง , หาเพื่อน , หาคู่ , หาแฟน , คู่รัก , คู่ชีวิต , คู่แต่งงาน สาวไทย , ดูโฆษณาสาว ไทย หาเพื่อน , คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ ฝรั่ง

Richard France ริชชาร์ด แฟรนซ์

สุภาพบรุษตาสีฟ้าคนนี้ เป็น นักเขียน นักธุรกิจ ที่มีฐานะ การเงินมั่นคง บินมา เมือง ไทยบ่อย อายุ 50 ปี ใจยังหนุ่มเสมอ สูง 177 ซ.ม น้ำหนัก 68 ก.ก. ผมสี น้ำตาล แข็งแรง ผมสนใจและ นับถือศาสนาพุทธ ชอบวิชา ดาราศาสตร์ และ อ่านไพ่ ทาโร่ ใจดี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือ คนอื่นเสมอ เป็น "นักบุญ" ต้้อง การ แสวง หา คู่ชีวิต ที่ชอบเอาใจ ใจดี เหมือนกับผม มีการศึกษาดี พูดภาษา อังกฤษได้ เพื่อ ร่วมชีวิต ที่มีความสุขด้วยความรักความเอาใจ ณ บ้านบน ภูเขา ในโคโลราโด ที่สุขสงบ กรุณาเขียนจดหมายและส่งรูปถ่ายปัจจุบันให้

Rick France
2525 Arapahoe Ave, Suite 4, PMB 276
Boulder, Colorado 80302 USA
email:

Richard France:
I am a caucasian American man who is an astrologer, psychic reader, author and a businessman. I am a Buddhist. I am seeking a Thai woman with psychic abilities who also values spirituality, freedom and humanity as much as she values materiality. I travel to Thailand often and I will be coming to Thailand soon. I have blue eyes, brown hair, 177cm tall, 68kg weight, medium build. I am athletic, caring, compassionate and live a life of serenity in the mountains. Please write and send a recent photo to:

Richard France:
I am an astrologer, psychic reader, author, businessman. I am a Buddhist. Visiting Bangkok right now. I am seeking a Thai woman with psychic abilities and values spiritual practices for a friendship leading to marriage (soulmate). I am a caucasian American man with blue eyes, brown hair, medium build, 50 years old. I am healthy (strong) caring, compassionate. I live a peaceful life in the mountains. Call or send a letter with photo and phone number to:

Rick France
2525 Arapahoe Ave, Suite 4, PMB 276
Boulder, Colorado 80302 USA
email:

ดูโฆษณาชายหนุ่ม , ฝรั่ง , หาเพื่อน , หาคู่ , หาแฟน , คู่รัก , คู่ชีวิต , คู่แต่งงาน สาวไทย , ดูโฆษณาสาว ไทย หาเพื่อน , คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ ฝรั่ง


More Photos

´Ùâ¦É³ÒªÒÂ˹ØèÁ , ½ÃÑè§ , ËÒà¾×è͹ , ËÒ¤Ùè , ËÒΌ , ¤ÙèÃÑ¡ , ¤ÙèªÕÇÔµ , ¤Ùèáµè§§Ò¹ ÊÒÇä·Â , ´Ùâ¦É³ÒÊÒÇä·Â ËÒà¾×è͹ , ¤Ùèáµè§§Ò¹ ªÒ ˹ØèÁ ªÒǵèÒ§ªÒµÔ ½ÃÑè§

Richard France ริชชาร์ด แฟรนซ์

สุภาพบรุษตาสีฟ้าคนนี้ เป็น นักเขียน นักธุรกิจ ที่มีฐานะ การเงิน มั่นคง บินมา เมือง ไทยบ่อย อายุ 50 ปี ใจยัง หนุ่มเสมอ สูง 177 ซ.ม น้ำหนัก 68 ก.ก. ผมสี น้ำตาล แข็งแรง ผมสนใจ และนับถือ ศาสนาพุทธ ชอบวิชา ดาราศาสตร์ และ อ่านไพ่ ทาโร่ ใจดี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือ คนอื่น เสมอ เป็น "นักบุญ" ต้้องการ แสวงหา คู่ชีวิต ที่ชอบ เอาใจ ใจดี เหมือนกับผม มีการศึกษาดี พูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อ ร่วมชีวิต ที่มีความสุข ด้วยความรัก ความเอาใจ ณ บ้านบนภูเขา ในโคโลราโด ที่สุขสงบ กรุณาเขียนจดหมายและส่งรูปถ่ายปัจจุบันให้

Rick France
2525 Arapahoe Ave, Suite 4, PMB 276
Boulder, Colorado 80302 USA
email:

Richard France: ริชชาร์ด แฟรนซ์

Richard France:
I am a caucasian American man who is an astrologer, psychic reader, author and a businessman. I am a Buddhist. I am seeking a Thai woman with psychic abilities who also values spirituality, freedom and humanity as much as she values materiality. I travel to Thailand often and I will be coming to Thailand soon. I have blue eyes, brown hair, 177cm tall, 68kg weight, medium build. I am athletic, caring, compassionate and live a life of serenity in the mountains. Please write and send a recent photo to:

Richard France:
I am an astrologer, psychic reader, author, businessman. I am a Buddhist. Visiting Bangkok right now. I am seeking a Thai woman with psychic abilities and values spiritual practices for a friendship leading to marriage (soulmate). I am a caucasian American man with blue eyes, brown hair, medium build, 50 years old. I am healthy (strong) caring, compassionate. I live a peaceful life in the mountains. Call or send a letter with photo and phone number to:

Rick France
2525 Arapahoe Ave, Suite 4, PMB 276
Boulder, Colorado 80302 USA
email:

| asian women thailand - home | personal ads - thai women |

| asian women thailand - home |

| personal ads of thai women - view |

| Thai Women Apply for Personals Ad - Thai Version |

| Meet Asian girls seeking men for marriage |

| Thai American European Introductions Services - THAIS |

| Thai Women Personals - Thailand |

| Meet Asian girls seeking men for marriage |